การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

 17 สิงหาคม 2560

 ทาง อบต. ลาดบัวขาวได้มีโครงการปลูกต้นไม้ ไห้กับศูนย์ของเด็กเล็ก เพื่อจะได้ร่มเย็นหรือไว้เป็นจุดพักพิงของเด็กๆ หรือช่วย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีก ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนาชุมชนความเห็น (0)