การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

16 สิงหาคม 2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้ได้ทำการตรวจสอบรายชื่อ,เลขสมุดบัญชีธนาคาร,เลขประตัว13หลัก ของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)