การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการพัฒนาชุมชน

วันนี้ทางปลัด นายก พี่ๆในอบต. ได้ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดบัวขาว เพื่อให้สิ่งแวดล้อมดี สร้างบรรยายกาศภายในศูนย์ให้เกิดพื้นที่สีเขียว 

พี่เลี้ยงเรา ท่านปลัดเวกบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนาชุมชนความเห็น (0)