หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่6ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก บ้านดอนยายหอม

วันที่11สิงหาคม พ.ศ.2560
ได้ใส่ชุดไทยทรงดำและนั่งฟังเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยของชาวไทยทรงดำ ที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ต่างกัน โดย การแต่งตัว ผู้หญิงจะกล้าวผมขึ้นหมด ใส่เสื้อแขนยาว ผ้าซิ่น ผู้ชายจะใส่เสื้อแขนยาวเช่นกันและมีผ้าขาวม้าคาดเอว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)