การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาพัฒนาชุมชุน ครั้งที่13

16 ส.ค.60

          วันนี้พวกเราตกลงกันไปลงชุมชนที่ " ชุมชนสวนตะไคร้ " จะเป็นการสอบถามชาวบ้านชุมชนสวนตะไคร์เกี่ยวกับเรื่องประวัติความเป็นมาของชุมชนสวนตะไคร้ บริบทชุมชน วัฒนธรรม ประเพณีแต่ละเดือนของชุมชน สถานที่สำคัญ อาชีพ เป็นแค่ข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการที่จะลงพื้นที่ไปทำโครงการ 

         และชาวบ้ารที่พวกเราได้เจอนั้นก็จะเป็นชาวบ้านที่เป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่           

                                              สอบถามชาวบ้านชุมชนสวนตะไคร้

                                               ภาพถ่ายโดย นาย เอกรินทร์ สีเอก

           ชาวบ้านที่เราพบนั้นบ้างก็รู้เรื่องเพราะเป็นคนที่อยู่ในชุมชนนี้มาตั้งแต่เกิดบางคนก็พึ่งย้ายเข้ามาอยู่พวกเราก็จะได้ข้อมูลที่ยังขาดอยู่

                                                              พบประธานชุมชน

                                                   ภาพถ่ายโดย น.ส. ชริญา แก้วบัวดี

          เมื่อเราได้พบกับประธานชุมชนเราก็พอที่จะได้ข้อมูลที่เราต้องการพอสมควรซึ่งเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากในการสอบถามข้อมูล

                                                ประธานชุมชนลงชื่อผู้ให้ข้อมูล

                                             ภาพถ่ายโดย น.ส. ชริญา แก้วบัวดี

           ในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีทั้งผู้ที่ความร่วมมือและผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือแต่ทุกๆอย่างก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรของกลุ่มพวกเราเลยพวกเรายังตั้งใจทำงานกันต่อไปเพื่อให้งานนั้นออกมาสมบรูณ์มากที่สุดค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)