กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีและจัดทำแผนที่เดินดินภายในศูนย์ (วันที่ 16 ส.ค. 2560)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีและจัดทำแผนที่เดินดินภายในศูนย์

     สำหรับวันนี้ทีมฝึกได้ร่วมกันทกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์โดยได้ร่วมกันกำจัดวัชพืชในน้ำที่จะขัดขวางการระบายของน้ำและนอกจากนี้  พวกเราก็ได้แบ่งหน้าที่กันโดยแบ่งทีมฝึกออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มที่ 1 แบ่งไปบำเพ็ญกิจกรรมจิตอาสาและ  กลุ่มที่ 2 แบ่งออกมาทำแผนที่เดินดินภายในศูนย์เพื่อให้งานดำเนินไปได้ตามแผนที่วางไว้คือ  พวกเราจะได้งานทั้งสองชิ้นภายในวันเดียวและเป็นการกระจายงานให้ทั่วถึงกับจำนวนของคนจึงทำให้วันนี้งานดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยตามแผนที่ได้วางไว้  และช่วงบ่ายพวกเราได้ร่วมปลูกต้นกล้าดอกดาวเรืองกับทางศูนย์กิจกรรมสำเร็จไปด้วยดีค่ะ              ภาพที่ 1-2 กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นดาวเรือง (16-08-2560 : เวลา 8.30-10.00 น.)


            ภาพที่ 3 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ (16-08-2560 : เวลา 10.00-11.00 น.)


              ภาพที่ 4 การทำแผนที่เดินดินภายในองค์กร (16-08-2560 : เวลา 13.00-16.00 น.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)