การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 16 สิงหาคม 2560

ครูพี่เลี้ยงให้ไปอาบน้ำลูกหมู ทำความสะอาด ก่อนปล่อยไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ก่อนฝึกงาน วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560ความเห็น (0)