ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่13

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560  วันนี้ที่ศูนย์ไม่มีงานเหมือนเดิม  เราก็ลงมือทำงานของเราเช่นเคย  คือระบายสี ทามไลน์


จากนั้นเราก็ลงพื้นที่เพื่อทำแผนที่เดินดิน

กำลังสำรวจเส้นทาง

จากนั้นก็เริ่มทำแผนที่เดินดินของ ม. บ้านหนองขุย

กำลังออกแบบถนน

กำลังออกแบบสัญลักษณ์ของแผนที่เดินดิน

ออกแบบยางลบให้เป็นบ้านคน และสถานที่ต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)