ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 15 สิงหาคม 2560)

วันที่ 15 สิงหาคม ช่วงเช้าเวลา 08.30 น. ของการฝึกงานเราได้ช่วยกันทำแผนที่รอบนอกของตำบลหนองสาหร่ายและได้เดินทางไปติดต่อคุยกับชาวบ้านหมู่ 4 เพื่อขอข้อมูลที่จะมาทำทามไลน์ของชุมชนและเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก้อเดินทางกลับมาที่ศูนย์ช่วยกันทำทามไลน์พอเสร็จจากการทำทามไลน์ก็ออกเดินทางไปสำรวจบ้านเลขที่ของหมู่ 4 เพื่อที่จะมาทำแผนที่เดินดินต่อไปค่ะ


                                      ช่วยกันทำแผนที่รอบนอกของตำบลหนองสาหร่าย


                                                    แผนที่รอบนอกของตำบลหนองสาหร่าย


                                                                   ทามไลน์ของชุมชน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)