บรรยายหนังเรื่อง Hidden Figures : ทีมเงาอัจฉริยะ

หนังเรื่องนี้ ทำให้รู้ถึงความพยายามในการเข้าถึงด้านความถนัดของตัวเองและสามารถเข้าถึงได้ง่ายในสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะยากหรือง่าย ถ้ารู้จักฝึกฝนก็สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ง่าย สิ่งเหล่านี้เหล่าอยู่ที่ความใส่ใจ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และหนังเรื่องนี้ทำให้มีความมั่นใจต่อการตัดสินใจต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ความรอบคอบในการทำงานเป็นทีม รับฟังความคิดผู้อื่น ทุกอย่างนี้จะทำให้ไปสู่ความสำเร็จอยู่มีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเราต้องมี ความอดทน มีส่วนร่วม รับฟังความคิดผู้อื่น ความใส่ใจกับปัญหา ความใส่ใจ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน และไม่ควรดูถูกด้านสีผิว ด้านวัฒนธรรม ของคนอื่น เพราะจะทำให้มีการขัดแย้งงานจะออกมาไม่สมบูรณ์แบบ แต่ถ้ามีความร่วมมือกันและให้เกียรติงานทุกอย่างจะยากหรือง่ายก็ทำได้หมดเพราะทีมงานรู้จักความสามัคคีกัน แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรดูถูกซึ่งกันและกันควรให้สิทธิที่เท่าเทียมกันให้ความเสมอภาคเพราะงานทุกงานต้องมีความร่วมมือกัน แต่ต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบที่ผิดพลาดออกมาน้อยที่สุด

  ภาพยนต์เรื่องนี้ สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริงของ3 สาวเป็นชาวนิโกล ที่ทำให้พวกเขาต้องต่อสู้กับทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนยามรับในตัวพวกเขาว่า ไม่ว่าจะสีผิวดำหรือขาวก็มีสิทธิมีความเสมอภาคที่เท่าเทียมกัน สามารถเรียนรู้ได้เหมือนกันคนทั่วๆไป และสามารถร่วมทำงานกับพวกผิวขาวได้เช่นกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บรรยายภาพยนต์เรื่อง Hidden figures (ทีมเงาอัจฉริยะ )ความเห็น (0)