ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่11

วันจันทรืที่ 14 สิงหาคม 2560  วันนี้ที่ศูนย์ไม่มีการดูงานพวกเราจึงได้ช่วยกัน ทำงานของพวกเรา

พวกเรากำลังระบายแผนที่รอบใน ต.หนองสาหร่าย  ซึ่งใน ต.หนองสาหร่ายมีทั้งหมด 9 หมุ่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านสระลุมพุก
หมู่ที่ 2 บ้านโกรกยาว
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปริก
หมุ่ที่ 4 บ้านหนองขุย
หมู่ที่ 5 บ้านปลักเขว้า
หมุ่ที่ 6 บ้านหนองทราย
หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน
หมุ่ที่ 8 บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 9 บ้านหนองสาหร่ายระบายเสร็จแล้ว


วาดรูประบายสีปฏิทินชุมชน

เวลาบ่ายเราก็ทำ  Timelind
แล้วก็ร่างแผนที่รอบนอก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)