9สิงหาคม2560

         วันนี้มีคณะพัฒนาฝีมือมาจากเพชรบุรีเพื่อมาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา จำนวน14คนค่ะ

         เราได้มีการจัดต้อนรับ เลี้ยงน้ำและกล้วยตาก จากนั้นได้สาธิตการทำน้ำยาเอนกประสงค์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกภาคสนามความเห็น (0)