ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ( 13 สิงหาคม 2560)

วันที่นี้เรามาศึกษาการทำเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าค่ะ ที่ไร่กฤษณา ดูวิธีการปลูกต้นไม้ การทำปุ๋ยจากหอยค่ะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)