ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.บ้านหนองสาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่9

จัดของไว้ขายเพราะจะมีคณะเข้ามาดูงาน

เป็นขนมที่ผลิตจากคนในชุมชน

และข้าวสารที่ผลิตจากโรงสีในชุมชน

คณะดูงานมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยรถบัส2คัน

บรรยากาศของการศึกษาดูงาน


ภาพนี้คือเครื่องพ่นปุ๋ยพ่นยา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)