(คุยกับตนเอง ตอนที่ 30) Reflection: สะท้อนคิดสู่การเรียนรู้อย่างตื่นรู้และเบิกบาน KMUC to LO

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(คุยกับตนเอง ตอนที่ 30) Reflection: สะท้อนคิดสู่การเรียนรู้อย่างตื่นรู้และเบิกบาน KMUC to LO

ติดตามเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ เพียงแค่ Review ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อออกแบบกระบวนการอะไรสักอย่างใช้เวลาและการจดจ่อ ไม่ใช่เพียงแค่เขียนกำหนดการอบรมออกมาเท่านั้น แต่ต้องทำการบ้านหาข้อมูล พูดคุย เรียนรู้และทำความรู้จัก

เคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นดั่งสายธารของการเลื่อนไหลของปรากฏการณ์ความรู้ที่สร้างขึ้นรวมถึงการเกิดแรงบันดาลใจ (Inspiration)

หลายวันนั่งออกแบบกระบวนการเรียนรู้ KM ให้กับหลายๆ หน่วยงาน ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็น NHSO4 หรือ สปสช. เขต 4 ซึ่งมีเป้าหมายของหัวปลา หรือ Knowledge vision อยู่หลายเรื่อง
- เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
- การเกิดการพัฒนาบุคลากรไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านในเคลื่อนไปสู่การพัฒนาตนเองในงาน (Transformation) หรืออาจเรียกว่านำไปสู่การพัฒนาความรู้เชิงเทคนิคและการพัฒนาความรู้เชิงเบิกบาน มีความสามารถที่จะสร้างความสุขในการทำงานและสามารถพัฒนางานให้เกิดคุณภาพได้อย่างเต็มศักยภาพ
- ความรู้ที่เกิดขึ้นตอบโจทย์ในเชิงยุทธศาสตร์และผลักดันเชิงนโยบายเพื่อเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- การพัฒนางานประจำให้มีคุณภาพและเกิด Innovation หรือผลงาน R2R หรือ CQI ตามลักษณะของปัญหาในการพัฒนา
...

เบื้องต้นปักธงของหัวปลา / เป้าหมาย หรือต้นน้ำแห่งการเรียนรู้ประมาณนี้ (Knowledge Vision) เครื่องมือสำคัญที่นำมาสู่การเคลื่อนของสายธารแห่งการเรียนรู้คือ การทำ Reflection เป็นเครื่องมือในการเดินเรื่องร่วมกับการทำ BAR, Dialogue ,Share&Learning, world cafe, Reflection Roundtable และ AAR 

เป็นการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่มีผู้บริหาร ผอ.สปสช. นพ.ชลอ ศานติวรางคณา Chalor Santiwarangkana และรอง ผอ.สปสช.คุณพนิต มโนการ ให้ความสนใจ เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบรวมถึงให้ความคิดเห็น และเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ พร้อมร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในการทำ Reflection ในครั้งนี้ด้วย

เจอกันวันที่ 15 สิงหาคม เป็นอีกหนึ่งโปรเจคที่รู้สึก Inspiration เป็นอย่างยิ่ง


#KMUC
13-08-60

ที่มา:
สืบเนื่องจาก
(คุยกับตนเอง ตอนที่ 21) Focus 
https://www.facebook.com/nipap...

(คุยกับตนเอง ตอนที่ 22) การเรียนรู้สู่การตื่นรู้และเบิกบาน
https://www.facebook.com/nipap...

(คุยกับตนเอง ตอนที่ 23) เติมเต็มและเชื่อมโยง
https://www.facebook.com/nipap...

(คุยกับตนเอง ตอนที 24) เพียงแค่จินตนาการแรงบันดาลใจก็เกิด
https://www.facebook.com/nipap...

(คุยกับตนเอง ตอนที่ 25) ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้
https://www.facebook.com/nipap...

(คุยกับตนเอง ตอนที่ 26) การมองให้มีคุณค่าและมีความหมาย
https://www.facebook.com/nipap...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)