9 สิงหาคม 2560 ทำกิจกรรมแม่กับลูก

โดยวันที่9สิงหาคมนั้น ได้มีคณะทัวร์เข้าศูนย์การเรียนรู้ มีเด็กอนุบาลและกลุ่มแม่ ได้มาทำกิจกรรมโดยทางเรามีกิจกรรมให้ทำโดยการ วาดรูปด้วยแป้งพวง ร้อยพวงมาลัย เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)