บันทึกการฝึกประสบการณ์ วันที่ 10 สิงหาคม 2560

วันนี้ทาวกลุ่มได้มารวมตัวกันเพื่อนที่จะทำการวางท่อระบายน้ำให้เสร็จเรียบร้อยซึ่งในขณะที่รอสมาชิกนั้นทางกลุ่มได้ช่วยนางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ปลอกหอมและกระเทียมเป็นการฆ่าเวลา และเมื่อสมาชิกมากันครบแล้วจึงได้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำต่อจากเมื่อวาน

(ปลอกหอมและกระเทียมรอไปพลางๆ)


<p></p><p>
</p><p></p><figcaption>(ผสมปูนเพื่อไปเทคันกั้นน้ำ)</figcaption><p></p><p>
</p><p></p><figcaption>(ทำงานกันอย่างขยันขันแข็ง ฮ่าๆ)</figcaption><p></p><p>
</p><p></p><figcaption>(ทำการแต่งคันกั้นน้ำเพื่อให้เป็นทางน้ำไหล)</figcaption><p></p><p>
</p><p></p><figcaption>(เสร็จจากการทำคันกั้นน้ำก็ได้ทำการฝังกลลท่อน้ำ)</figcaption><p></p><p>
</p><p>เมอื่เสร้จจากภารกิจการวางท่อระบายน้ำในช่วงเวลาประมาณ 14.30 น. ทางกลุ่มก็ได้รับมอบหมายให้กันช่วยน้ำป้ายของศูนย์ที่เกิดการชำรุดหลังจากโดนพายุฝนจนพังเสียหายนำกลับมาติดตั้งยังจุดเดิม</p><p>
</p><p></p><figcaption>(นำป้ายที่ช่างซ่อมแซมเสร็จแล้วออกมาด้านหน้าศูนย์)</figcaption><p></p><p>
</p><p></p><figcaption>(ช่วยช่างนำป้ายขึ้นติดด้านหน้าศูนย์ฝึก)</figcaption><p></p><p>
</p><p></p><figcaption>(ทุกคนออกแรงกันอย่างเต็มที่)</figcaption><p></p><p>
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึก "วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด")ความเห็น (0)