บันทึกการฝึกประสบการณ์ วันที่ 9 สิงหาคม 2560

ในวันนี้ทางกลุ่มได้รับมอบหมายจากศูนย์ฝึกให้ทำการทำท่อระบายน้ำเพื่อระบายน้ำที่ขังบริเวณด้านข้างศูนย์ฝึกเพื่อป้องกันน้ำขังแล้วเกิดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น โดยทางกลุ่มได้เริ่มจากการดูสถานที่และและหาวิธีการวางท่อระบายน้ำ และเริ่มลงมือกันในช่วงเวลาประมาณ 10.30 น.

(เริ่มจากการขุดวางไลน์ของท่อระบาย)


(เริ่มขุดให้ลึกลงไปเรื่อยๆ)


(ขุดลึกลงไปประมาณเกือบถึงหัวเข่า)


(เริ่มทยอยนำท่อออกมาวาง)


(นำท่อลงวางในหลุมและทำการถ่ายระดับ)


(เริ่มทำคันกั้นน้ำเพื่อทำเป็นทางนำไหล)


(โครงสร้างทั้งหมดของการวางท่อระบายน้ำ)


เมื่อทำคันกั้นและนำท่อลงวางเสร็จทางกลุ่มก็ได้หยุดพักและทยอยเดินทางกลับบ้านเนื่องจากขณะนั้นเป็นเวลา 17.30 น. แล้วหากเทปูนทิ้งไว้ปูนก็จะไม่แห้ง จึงตกลงกันว่าจะมาทำต่อในวันถัดไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึก "วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด")ความเห็น (0)