ฝึกงานวันที่ 9

10/ส.ค/2560

วันนี้เวลา 10 โมง สมเด็จพระเทพ ฯ ได้เสด็จมาที่หุบกะพง ท่านเสด็จมาดูนิทรรศกาลที่บ้านของพ่อและเดินชมกระเป๋าที่ทำจากต้นป่านศรนารายณ์ ทุกที่ที่ท่านเสด็จมาเยื่อนที่หุบกะพงเราเป็นส่วนหนึ่งในการจัดสถานที่และเตรียมงาน วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ อย่างใกล้ชิด มีความปลื้มปิติอย่างมาก ท่านยิ้มให้กับประชาชนที่มาเข้าเฝ้า เมื่อได้เห็นพระพักตร์ของท่านวันนี้ หลายๆวันที่เหนื่อยก็หายเหนื่อย 

ปล.รูปอาจจะน้อย เพราะ งดใช้โทรศัพท์ รูปบางส่วนถ่ายจากโทรทัศน์ในข่าวพระราชสำนัก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)