บึกทึกการฝึกประสบการณ์ ครั้งที่10 วันที่10 สิงหาคม 2560

           วันนี้ในเวลา8.30น. ก็ทำงานต่อจากเมื่อวาน ที่ได้ขุดวางท่อระบายน้ำส่วนผู้หญิงก็ช่วย ปอกหอมใหญ่ ,กระเทียมเพื่อที่จะเตรียมอาหารไว้ และได้ผสมปูนเพื่อปิดให้น้ำได้ไหลได้สะดวก  ชาบปูนเสร็จก็เอาก็เก็บรายละเอียด และก็ขุดดินปิดท่อให้เหมือนเดิมาและช่วยกันเหยีบดแน่น  แค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จ 13.30 น. ก็พักทานข้าวและขนม  หลังทานเสร็จกลับมาที่ศูนย์ 

และได้ช่วยศูนย์ทำป้าย  ศูนย์กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด   เสร็จประมาณ 16.30 น. 


(ปอกหอมและกระเทียม)


(เป็นภาพของการผสมปูน)


(CR :เพื่อนในกลุ่มและพี่แบงค์)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึกวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)ความเห็น (0)