สรุปนิทรรศการปี4โครงการการส่งเสริมอาชีพการทำสลัดโรลชุมชนสงวนคำ


หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ7

โครงการสงเสริมอาชีพการทำสลัดโรลชุมชนสงวนคำ

เนื้อหา

 สังคมปัจจุบันเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและชุมชน จึงจำเป็นต้องจัดการทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีคุณภาพและชุมชนสงวนคำเองได้มีการปลูกผักอยู่แล้ว จึงทำให้ผักล้นตลาดขายไม่ทันหรือกินไม่หมดจึงใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีไม่คุ้มค่าจึงได้จัดทำโครงการสลัดโรลขึ้นเพื่อนำทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

ประโยชน์

ชุมชนได้ประโยชน์ได้เกิดรายได้ให้ชุมชนไม่สูญเสียทรัพยากรป่าวคนในชุมชนเกิดความรักใคร่ปองดองกันมีความสามัคคีกันมากขึ้น

มุมมองของนักศึกษา

ได้รู้จักการใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์มากขึ้นละปลอดสารพิษมีรายได้เข้ามาในชุมชนละครอบครัวอีกทางหนึ่งไม่ต้องทิ้งทรัพยากรให้สูญเสียป่าวรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

การจัดซุ่มนิทรรศการ

มีความสวยงามสามารถหาข้อมูลที่ศึกษาได้ง่ายเข้าใจง่ายต่อโครงการนั้นๆมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแต่ละซุ่ม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปนิทรรศการโครงงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนของนักศึกษาปี4ความเห็น (0)