ฝึกงานวันที่ 9

10 สิงหาคม 2560

"ครั้งหนึ่งในชีวิต" วันนี้เป็นวันงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ได้มีโอกาสรับเสด็จท่านแบบใกล้ชิดมาก รู้สึกมีความปลื้มปิติยินดีมาก ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสเห็นท่านแบบใกล้ชิตขนาดนี้.. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ (เนื่องจากห้ามใช้โทรศัพท์จึงมีรูปค่อนข้างน้อย)

จากนั้นช่วงเย็นก็มาช่วยเก็บของหลังเสร็จงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)