บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่10 วันที่10สิงหาคม2560

วันที่10สิงหาคม2560ในวันนี้นักศึกษาฝึกงานได้ช่วยกันเตรียมความพร้อมภายในศูนย์ฝึกเพราะในวันที่14จะมีคณะหน่วยงานมาดูงานที่ศูนย์ฝึกโดยวันนี้ได้ช่วยป้าบัว ปอกหอมและกระเทียม เตรียมไว้เพื่อทำอาหารต้อนรับผู้ที่จะมาศึกษาดูงานที่ศูนย์

(ช่วยกันปอกหอมและกระเทียมเตรียมไว้ทำอาหาร)

และช่วง10โมงได้ช่วยกันนำดินกลบท่อระบายน้ำที่ฝั่งท่อไว้เมื่อวาน และได้นำปูนมาเทและฉาบบริเวณทางน้ำไหลเพื่อให้น้ำไหลลงท่อน้ำที่ได้ขุดฝังไว้ ทำให้ดินไม่แฉะและเดินได้สะดวกขึ้น

(ช่วยกันนำดินมากลบหลุมที่ฝังท่อไว้เพื่อเป็นที่ระบายน้ำ)

(ช่วยกันนำปูนมาเทและเสร็จเป็นท่อระบายน้ำ)

และในตอนบ่ายได้ช่วยป้าและลุงนำป้ายชื่อศูนย์ขึ้นหน้าศูนย์ฝึกเนื่องจากได้นำมาปรับปรุงทำใหม่และจะมีคณะศึกษามาดูงานที่ศูนย์จึงช่วยกันเตรียมความพร้อมไว้ต้อนรับในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

(ช่วยกันนำป้ายชื่อศูนย์ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อม)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน (วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด)ความเห็น (0)