การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 8 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี เข้ายืนหนังสือในการลงชุมชน

                         วันนี้ได้ไปที่เทศบาลตำบลนายาง เพื่อส่งเอกสารในการขอลงชุมชน บ้านโคกเศรษฐี ตำบล นายาง อำเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อลงศึกษาบริบทของชุมนโดยท่านอาจารย์ประสงค์ ลีลา เป็นผู้พาไปพบท่าน รองนายกฉลอง ช้างสุวรรณ   หลังจากนั้นไปวัดนิคมเพื่อให้หลวงพ่อให้พรเป็นสิริมงคลในการฝึกงาน


                                                    เข้ายืนหนังสือในการลงชุมชน

                                                  เข้ายืนหนังสือในการลงชุมชน

                                                         รับพรจากหลวงพ่อ 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)