ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย อ.หนองสาหร่าย ต.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่8

เช้าได้ช่วยกันแพกข้าวสารตามจำนวนที่เขาสั่ง

ช่วงบ่ายก็ได้ช่วยกันจัดเรียงข้าวสารเตรียมไว้รับแขกที่จะมาดูงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)