หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 3 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

เนื้อหาสาระที่ทำ

          ผ้าทอของชาวไทยทรงดำหรือลาวโซ่งนี้ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มตนเอง ผ้าที่ทอมี ๔ ชนิด คือ ผ้าฝ้าย ผ้าซิ่นลายแตงโม ผ้าตีนซิ่น และผ้าไหม ขั้นตอน ในการทอผ้านั้นจะเริ่มจากการปลูกฝ้ายกันเอง โดยนำดอกฝ้ายมาปั่นเป็นด้ายทอเป็นผืน ซึ่งได้สืบทอดต่อกันมาจนเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายที่นิยมทอใช้กันเองจนถึงปัจจุบัน นอกจากการทอผ้าแล้ว ชาวลาวโซ่งยังมีการ "เอื่อแส่ว" ด้วย การทำเอื่อแส่วหรือการเย็บปักปะของไทยทรงดำ คือการทำงานฝีมือของผู้หญิงที่เริ่มเป็นสาว คำว่า "เอื่อ" คือการปักสอดเส้นด้ายเป็นลวดลายต่างๆ คำว่า "แส่ว" เป็นสร้อยคำ การทำอีกแบบหนึ่งคือการเย็บสอด รวมแล้วเรียกเอื่อแส่ว แต่การเย็บสอดนั้นจะมีคำนำหน้าว่า "เอื่อ เช่น เอื่อแก่นแตงเป็นด้ายสองเส้นปักขนานกัน ลักษณะคล้ายเมล็ดแตง ลายที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกเรียกว่า "ลายฟ้า ลายขอ" แต่ลายแก่นแตงเป็นลายมาตรฐาน  

ประโยชน์

-ชาวบ้านได้มีรายได้เพิ่มขึ้น

-ชาวบ้านสามารถพึ่งตนเองได้

-มีสินค้าของชุมชน ทำให้ชุมชนแข็งแรงมากขึ้น 

ในมุมมองของนักศึกษา

-โครงการนี้มีประโยชน์ต่อชุมชนมาก

-ทำให้ชาวบ้านได้ใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

- เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มีความสามัคคี

--และยังได้อนุรักษ์วัฒธรรมการแต่งการไว้

.รูปแบบการจัดซุ้มนิทรรศการที่จัด

มีความสวยงามมีระเบียบเรียบร้อย มีความคิดสร้างสรรค์ และเดินชมได้ง่าย และมีตัวอย่างให้ชม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)