ฝึกงานวันที่ 8

วันนี้ในตอนเช้าได้จัดผ้าคุมโต๊ะเพื่อไว้จัดวางของละในตอนบ่ายได้ติดแลคซีนกับเสื่อ

จัดผ้าคุมโต๊ะ

ติดแลคซีน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จ.เพชรบุรีความเห็น (0)