ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่แปด 08/08/60 หน่วยที่ 2 ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

8 สิงหาคม 2560

        วันนี้ได้หน่วยของดิฉันได้มาจัดสถานที่ ณ.ตึกชามมาม่า ห้องประชุมปิ่นเกลียว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม โดยไปเริ่มจัดสถานที่และเตรียมของกันตั้งแต่เช้า โดยจัดโต๊ะเป็นกลุ่ม กลุ่มล่ะ 20 คน มีทั้งหมด 7 กลุ่ม 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพุทธมณฑล อำเภอบางเลน อำเภอกำแพงแสน อำเภอดอนตูม อำเภอสามพราน อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอนครชัยศรี และจัดโต๊ะสำหรับนักศึกษาเอกพัฒนาชุมชนมานั่งฟังบรรยายเกี่ยวกับจิตรอาสาประชารัฐ เพราะเกี่ยวเนื่องกับวิชาที่นักศึกษาเรียน ในรายวิชาจิตรอาสา และได้มีทีมงานจากชมรมใจเกินร้อยมาช่วยจัดงาน

       ภาพการจัดป้ายแกนนำจิตรอาสาประชารัฐ ภาพถ่ายโดย นางสาวผกามาศ สองเมือง

ภาพโต๊ะ เก้าอี้ เตรียมงานในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ภาพถ่ายโดย นางสาวผกามาศ สองเมือง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมก่อนการฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)