ฝึกงานวันที่ 8

วันนี้ทั้งวัน พวกเราได้มาเก็บรายละเอียดงานต่างๆ ทั้งผูกผ้าเต็นท์ ปลูกต้นไม้ และตกแต่งต่างๆ เพื่อเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯอย่างสมพระเกียรติ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)