การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานเป็นวันที่7

วันที่9 สิงหาคม 2560

รดน้ำแครอทตอนเช้า

มาเก็บขี้หมูในเล้า

เอาขี้หมูมาทำปุ๋ย

เอาปุ๋ยขี้หมูมาโรยใสแครอท

ได้ไปไหว้พระประจำทิศที่เขาแก่นจันทร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)