หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

จัดทำแผงประตูตะข่ายเพื่อที่จะทำที่ตั้งพรบรมรูปพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ครั้งที่ 7 วันที่ 9 สิงหาคม 2017

                            จากการฝึกวิชาชีพ ครั้งที่ 7 วันนี้คุณป้ากรองทิพย์ได้ให้พวกผม จัดทำแผงประตูตะข่ายเพื่อที่จะทำที่ตั้งพรบรมรูปพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และได้ขึ้นไปตัดต้นมะขามที่บังซุ้มประตูตะข่าย  การที่ทำซุ้ม ตัดต้นมะขาม คุณป้ากรองทิพย์ท่านก็ได้ให้นักศึกษาผู้หญิงช่วยกันเก็บมะขามฟักอ่อน คุณป้ากรองทิพย์ท่านได้บอกไว้ว่า  ฝักมะขามอ่อนนั้นตำน้ำพริกอร่อยมาก พวกผมก็ได้ช่วยกันเก็บให้คุณป้า จากการที่เก็บเสร็จ ต้นมะขามที่ถูกเลื่อยก็ช่วยกันตัดเป็นท่อนๆ ประมาณ 80 เซนติเมตร คุณป้าบอกว่าที่ให้ตัดก็เพราะจะไปเป็นฟืนหรือถ่าน จากนั้น ก็เริมจากการทำซุ้มประตูตาข่ายเพื่อไวติดป้ายไวนิ่ว ทางพวกผมก็ได้ถอนรื้อเสาต้นเก่า หน้า 5 นิ้วออก จากนั้น ก็หาวิธีเอาเสาต้นใหม่มาแทนโดยการเอาต้นยูคาลิฟตัสมาเป็นเสาหลักในการปักฐานประตูซุ้มก็เริ่มไปหาตัดเอาต้นยูคาลิฟตัสนั้นมา มีหลายขนาดแต่ท่อปลอกนั้นมีขนาด กว้าง 5 นิ้ว ก็หาต้นขนาด 4 นิ้ว ในการที่จะให้ท่อปลอกนั้นสวมได้  จากการที่ตัดต้นเสร็จก็มีการพบอุปสรรคนิดหน่อยคือ ลำต้นคดไปหน่อย ทางพวกผมก็ได้เริ่มคิดหาทางออกด้วยการตัดที่คดเยอะออก แต่ที่คดก็ให้เอามีดถากเอาออก จากนั้น ก็เริ่มขูดหลุมให้มีขนาดลึกและสามารถทำให้เสาอยู่ได้โดยไม่ล้ม จากการที่ขุดหลุมครบถ้วนแล้วก็ถึงเวลาเอาเสาลงหลุม แล้วต่อมาก็เอาไม้มาผูกกากบาทยึดติดกับบานประตูตาข่ายตั้ง 2 บาน  ก็เป็นการเสร็จ คุณป้ากรองทิพย์ก็ได้ให้พวกผมนำอิฐบล็อกมาเรียงหน้าซุ้มประตูข่ายเพื่อที่จะจัดเป็นซุ้ม   จากการวางอิฐเสร็จก็เริ่มขนดินมาลงในกรอบอิฐที่พวกผมได้จัดเป็นรูปคล้ายหัวใจ จากการที่นำดินไกล่เกลี่ยให้เสมอกัน จากการนำดินมาใส่เสร็จคุณป้าก็เร่งให้พวกผมได้ขุดหลุมตามแนวถนนทางเข้าศูนย์ขูดจำนวน 82 หลุมภาพนี้จะเป็นภาพการตัดต้นมะขามภาพนี้จะเป็นการถอดเสาต้นเก่าออกเพื่อเปลี่ยนเอาต้นใหม่ใส่แทนภาพนี้จะเป็นการปลอกไม้เพื่อที่จะเอาด้ามที่คดออกและเอาลงหลุมเพื่อที่จะนำเสาปลอกมาคลอบไม้ยูคาแทน เพราะว่าใช้ไม้ยูคาเป็นฐานพื้นเพื่อยึดดินให้แน่นกันไม่ให้ล้มและใส่เสาปลอกคลอบไป จากการที่ทำแบบนี้ เพราะว่าไม่ได้ซื้อปูนมายืดฐาน เราจึงใช้ไม้ยูคามายึดฐานแทนและใช้เสาปลอกคลอบลงไปโดยไม่ต้องเสียตังซื้อเสาใหม่ คือการใช้เสาเก่าเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์
ภาพนี้จะเป็นการขุดหลุมเพื่อนำเสาต้นใหม่มาใส่แทนโดยการใช้ไม้ยูคามาเป็นฐานยึดพื้นดินแทนปูนและนำเสาปลอกมาคลอบอีกทีเพื่อความหนาแน่น


ภาพนี้จะเป็นการประกอบฐานเสร็จสมบูรณ์เพื่อที่จะทำที่ตั้งพรบรมรูปพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9


ภาพนี้จะเป็นการนำอิฐบล๊อกมาก่อเป็นรูปหัวใจเพื่อที่จะลงดอกไม้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)