การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 7 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี เตรียมดินปลูกดอกดาวเรืองถวายวันแม่

                                 วันนี้ได้รับมอบหมายงานผสมดินไว้สำหรับปลูกต้นดาวเรือง  ที่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี  โดยมีอาจารย์ประสงค์ ลีลา  เป็นผู้มอบหมายงานให้ปฏิบัติตามหน้าที่ จำนวน 500ต้น เพื่อปลูกถวายในวันแม่

                                                      ดินที่เตรียมไว้ลงต้นดาวเรือง

                                                       ขุดขี้วัวเพื่อไปผสมดิน

                                                             ขุดขี้วัวเพื่อไปผสมดิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)