ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7

ในวันนี้นะค่ะนักศึกษาฝึกงานได้มีการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดตั้งพระบรมสัญญาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลที่ ๙ ในการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลที่ ๙ ของเรานะค่ะ โดยมรการตัดกิ่งไม้มะขามและซ้อมแซมประตูที่ชำรุดด้วยนะค่ะแล้วขุดหลุด 100 เพื่อที่นำดอกดาวเรืองมาปลูกด้วยค่ะ ในช่วงตอนบ่ายนักศึกษาก็ได้จัดเตรียมสถานที่ต้อนรับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครที่จะมาให้ความรู้แก่ชาวบ้านในเรื่องของการทำสบู๋แล้วพอในช่วงบ่ายทางกลุ่มนักศึกษาก็จะทำประชาคมหมู่บ้านด้วยค่ะ


                         อันนี้นะค่ะกำลังช่วยกันรื้อประตูและเสาที่พังออกค่ะแล้วก็ตัดกิ่งมะขาม                                       อันนี้นะค่ะตัดต้นยูคาลิปตัสไปทำเสาประตูใหม่นะค่ะอันนี้นะค่ะพอขุดหลุดแล้วก็ทำท่อใส่ลงไปและก็นำต้นยูคาลิปตัสที่ตัดใส่ลงไปในท่อเพื่อเสริมความแข็งแรงค่ะ                 อันนี้กำลังซ้อมประตูกันค่ะโดยการนำออกจากเสาเก่าแล้วนำไปติดกับเสาใหม่ค่ะ                                    พอทำเสาแล้วนำประตูมาติดกันก็จะเป็นดังรูปค่ะ             ทำประตูเสร็จแล้วกลุ่มนักศึกษาได้นำอิฐมาเรียงเพื่อที่จะปลูกดอกดาวเรืองดังในรูปค่ะ                                                อันนี้นะค่ะทำที่ปลูกเสร็จก็นำดินลงค่ะ                              อันนี้ก็กำลังขุดหลุม 100 หลุมเพื่อปลูกดอกดาวเรือเช่นกันค่ะอันนี้นะค่ะนักศึกษากำัลงช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ประชาคมและต้อนรับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)