กิจกรรมจิตอาสาเตรียมดินปลูกต้นดาวเรืองเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (วันที่9 -08-2560)

กิจกรรมจิตอาสาเตรียมดินปลูกต้นดาวเรืองเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

    สำหรับกิจกรรมในวันนี้ทีมฝึกได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเตรียมดินปลูกต้นดาวเรืองเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 23 -29 ตุลาคม 2560  ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมแนวลุยจึงเข้ากับความถนัดของทีมฝึกที่เป็นสายลุยพวกเราเริ่มปฏิบัติหน้าที่กันตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีท่านอ.ประสงค์  ลีลา  (อาจารย์พี่เลี้ยง)  เป็นผู้ควบคุมดูแลและจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้ สำหรับการตั้งเป้าจำนวนของต้นดาวเรืองคือ 500 ต้น  ในหน่วยฝึกใช้วิธีการเพาะต้นกล้าเพื่อช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับต้นดาวเรืองก่อนนำไปใช้งานถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเนื่องจากจะลดความเสี่ยงในการตายของต้นดาวเรือง

            แต่…สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็นเป้าหมายหลักของกิจกรรมในครั้งนี้คือการแสดงออกถึงการถวายความอาลัยและจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ผู้ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นดวงใจของคนไทยทุกคนพ่อได้คิด  ได้พูด  ได้ทำ  เพื่อลูกๆชาวไทยมาเป็นเวลานานมากกิจกรรมนี้แม้เป็นกิจกรรมเล็กๆแต่เชื่อว่าทุกคนทำออกมาจากหัวใจ  เป็นเรื่องที่แปลกมากในวันนี้สถานที่ทำกิจกรรมเป็นบริเวณพื้นที่โล่งแจ้งแดดแรงมากแต่….ทีมฝึกต่างลุยงานกันอย่างแข็งขันคิดว่าจะทำได้นั้นต้องออกมาจากหัวใจล้วนๆค่ะ

             ภาพที่ 1-3  กิจกรรมจิตอาสาเตรียมดินปลูกต้นดาวเรืองเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

                                                                 (9-08-2560 :เวลา 8.00-16.00น.)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)