หน่วยฝึกที่ 4 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ครั้งที่ 7

วันนี้ได้คุณป้ากรองทิพย์ให้พวกนักศึกษา จัดทำแผงประตูตะข่ายเพื่อที่จะทำที่ตั้งพรบรมรูปพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และผมได้ขึ้นไปตัดต้นมะขามที่บังซุ้มประตูตะข่าย การที่ ทำซุ้ม ตัดต้นมะขาม คุณป้ากรองทิพย์ท่านก็ได้ ให้นักศึกษาผู้หญิงช่วยกันเก็บมะขามฟักอ่อน คุณป้ากรองทิพย์ท่านได้บอกไว้ว่า  ฟักมะขามอ่อนนั้นตำน้ำพริกอร่อยมาก นักศึกษาก็ได้ช่วยกันเก็บให้คุณป้า จากการที่เก็บเสร็จ ต้นมะขามที่ถูกเลื่อยตัด ก็ช่วยกันตัดหรือทอนเป็นท่อน ประมาณ 80 เซนติเมตรคุณป้าบอกว่าที่ให้ตัดก็เพราะจะไปเป็นฝืนหรือถ่าน จากนั้น ก็เริมจากการทำซุ้มประตูตาข่ายเพื่อไวติดป้ายไวนิวทางนักศึกษาได้ถอนรื้อเสาต้นเก่า หน้า 5 นิ้วออก จากนั้น ก็หาวิธเอาเสาต้นใหม่มาแทนโดยคามคดนักศึกษาได้คิดว่าเอาต้นยูคาลิฟตัสมาเป็นเสาหลักในการปักฐานประตูซุ้มก็เริ่มไปหาเอาต้นยูคาลิฟตัสนั้นมา มีหลายขนาดแต่ ท่อแพ๊กนั้นมีขนาด กว้าง 5 นิ้ว ก็หาต้นขนาด 4 นิ้วในการที่จะให้ทอแพ๊กนั้นสวมได้  จากการที่ตัดต้นเสร็จก็มีการพบอุปสรรคนิดหน่อยคือ ลำต้นคดไปหน่อย ทางนักศึกษาก็ได้เริ่มคิดหาทางออกด้วยการตัดที่คดเยอะออก แต่ที่คดก็ให้เอามีดถากเอาออก จากนั้น ก็เริ่มขูดหลุมให้มีขนาดลึกและสามารถทำให้เสาอยู่ไม่โคน จากการที่ได้เสร็จครบถ้วนนักศึกษาผู้ชายก็ให้ร่วมมือกันเอาเสาลงหลุด แล้วต่อมาก็เอาผูกกากบาทยึดติดกับบานประตูตาข่ายตั้ง 2 บาน ก็เป็นการเสร็จ คุณป้ากรองทิพย์ก็ได้ให้นักศึกษานั้นนำอิฐบล็อกมาเรียงหน้าซุ้มประตูข่ายเพื่อจะจัดเป็นซุ้มแล้ว จากการวางอิฐเสร็จก็เริ่มขนดินมาในอิฐที่นักศึกษาได้จัดเป็นรูปคล้ายหัวใจ จาการที่นำดินไกล่เกลี่ยให้เสมอกัน จากการนำดินมาใส่เสร็จคุณป้าก็เร่งให้นักศึกษาได้ขุดหลุมตามแนวถนนทางเข้าศูนย์ขูดจำนวน 82 หลุม การขูดหลุ่มก็ได้ขูดเป็นทางเดี่ยวกัน คุณป้าท่านได้บอกว่าถ้าปลูกแล้วขึ้นไม่ตายและออกดอกละก็จะเป็นสิ่งที่สวยงาม ดอกดาวเรืองที่สวยเหลืองไปหมด

เอาเสาประตูออกนะครับและตัดกิ่งมะขาม

ตัดกิงมะขามแต่งส่วนที่ไม่ใช้ออกจากลำต้นที่ต้องการ

ขูดหลุมเตรียมปักเสา

ตัดต้นยูคาลิฟตัสมาเป็นเสาหลักก่อนที่จะสวมท่อแพ๊ก

ใส่ท่อแพ๊กสวมลงใส่ต้นยูคาลิฟตัส

ประตู้ซุ้มเสร็จวางอิฐบล็อกเสร็จก็จะนำดินมาใส่

ขนดินเพื่อจะไปใส่ที่เว้นไว้ตามแนวอิฐ

ขนดินใส่

ไกล่ะเกลี่ยดินให้เสมอกัน

จากนั้นคุณป้าให้ช่วยกันขูดหลุ่มเตรียมจะปลูกดาวเรืองตามแนวถนนก่อนเข้าศูนย์

ขูดหลุมเตรียมปลูกดาวเรืองทั้งหมด 82 หลุมด้วยกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)