ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง ครั้งที่ 6

วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560


ลงพื้นที่ทำเวทีประชาคม เรื่องแผนตำบล


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)