วันที่9สิงหาคม2560


                             


                              ได้ช่วยแพ็คของใส่ถุงเพื่อที่จะไปช่วยผู้ประสบภัยในวันที่11-13สค.2560


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ความเห็น (0)