การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 9/8/256

เช้ามาเรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบคือรดน้ำผัก

หลังจากรดน้ำผักเสร็จราก็ไปน้ำปุ๋ยและขี้หมูมาใส่แปลงผัก


หลังจากใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วเราก็รดน้ำแปลงผักที่เราใส่ปุ่ยให้ชุ่ม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรบฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)