หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ทำบอร์ดวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์   พระบรมราชินีนาถ  วันแม่แห่งชาติ


ครั้งที่ 6 วันที่ 8 สิงหาคม 2017

                       วันนี้นักศึกษาได้ลงไปทำบอร์ดวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ หรือวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 โดยนักศึกษาได้ไปซื้อของการทำในช่วงเช้า พอซื้อเสร็จก็นำอุปกรณ์มาทำ โดยมีป้ากรองทิพย์เป็นผู้สอนและคอยควบคุมงานทั้งหมด มีการใช้กระดาษและอุปกรณ์ต่างๆที่เหลือใช้ให้คุ้มค่า อุปกรณ์การตกแต่งที่มีอยู่แล้วก็ใช้โดยไม่ต้องซื้อใหม่ โดยการใช้สอยอย่างประหยัด พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติ์ที่ได้ทำบอดวันแม่แห่งชาติ

รูปตอนทำบอร์ด     

                      รูปนี้จะเป็นตอนทำบอร์ดใกล้เสร็จรูปนี้เสร็จสมบูรณ์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)