การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ วันที่ 7

  การฝึกงานในวันนี้ ได้ทำการการยกหลอดไฟไว้เตรียมไปเปลี่ยนไฟทางในชุมชนที่เสีย


 ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟทางที่เสียตามหมู่บ้านต่างๆ


 และได้ทำการเอาของที่ผู้บริจาคมาแพ็คใส่ถุงเป็นชุดๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมเตรียมฝึก 19-21ความเห็น (0)