การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (8 สิงหาคม 2560)

                                      วันนี้มาทำความสะอาดระเบียงหน้าตึกศูนย์ชั้น2 หน้า/หลัง และ ศึกษาองค์กรจัดทำเป็นวีดีโอ


                                                                ทำความสะอาดระเบียง

                                              จัดทำวีดีโอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)