ฝึกงานครั้งที่ 7 หน่วยฝึก อบต.โพรงมะเดื่อ


วันที่ 9 สิงหาคม 60 ช่วงเวลาเช้าได้ลงพื้นที่ไปทำการซ่อมหลอดไฟที่เสียในเขตพื้นที่ อบต.โพรงมะเดื่อ หมู่ที่16 และช่วงเวลาบ่ายทางทีมและคณะพี่ๆที่ อบต. ร่วมกันแพ็คของบริจาคใส่ถุง เพื่อไปบริจาค บรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องภาคอีสาน

                                                               รูป กำลังเปลี่ยนหลอดไฟ

                                                               รูป หลอดไฟ
                                                             รูป กำลังเปลี่ยนหลอดไฟในเขตหมู่ 16

                                                 รูป กำลังแพ็คของใส่ถุง

                                                                รูป ของบริจาค

                                                                    รูป หมู่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)