ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 8 สิงหาคม 2560)

วันที่ 8 สิงหาคม ช่วงเช้าเราได้ช่วยงานภายในศูนย์ฝึกจัดเตรียมส่งข้าวที่แพ็คไว้เมื่อวานส่งให้กับลูกค้าที่ได้สั่งไว้ และเวลาต่อมาได้มีรายการทีวีช่อง Thai PBS มาสัมภาษณ์ พ่อแรม เชียงกาในเรื่องการทำเกษตรของชุมชนและโรงสีข้าวต้นแบบของชุมชนและนวัตรกรรมในการแพ็คข้าวจะก้าวไปถึงระดับไหนและจะมีการขยายไห้กว้างไปในระดับสากลหรือไม่รวมถึงได้เข้ามาชมขั้นตอนการผลิตและขั้นตอนการแพ็คข้าวในห้องแพ็คข้าวในโรงสีของชุมชน


                                                  เตรียมข้าวสารส่งให้กับลูกที่มาสั่งไว้


                                          ช่อง Thai PBS เตรียมการถ่ายทำการสัมภาษณ์


                      พ่อแรม เชียง อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการแพ็คข้าวด้วยเครื่องสูญญากาศ


                                     การให้การสัมภาษณ์ของ พ่อแรม เชียงกา จบลงด้วยดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)