การฝึกประสบกาาณ์วิชาชีพวิชาการพัฒนาชุมชน

7 ส.ค 60  วันนี้ได้ทำงาน ลงรับเอกสาร ได้ทำงานเตรียมฝึก แผนที่ รอบนอก แผนที่รอบใน แผนที่เดินดิน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)