การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่ 4 ของการฝึกงาน ได้มาลงพื้นที่ที่เทศบาลโคกหม้อ มาเข้าร่วมการประชุมของ อสม.เพื่อเก็บข้อมูลบางส่วน


ได้เข้าไปฟังการบรรยายของพิธีกรอาสาสมัครของ อสม.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ก่อนฝึกงาน วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560ความเห็น (0)