การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

7 สิงหาคม 2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้  อบต.ลาดบัวขาวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้ลงพื้นที่ชุมชนไปเยี่ยมเยือนผู้ป่วยทางจิต เพื่อทำเรื่องรับเบี้ยผู้พิการ เป็นการเยียวยาและยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ป่วยให้ดีขึ้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)