การฝึกประสพการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่สี่ 4/8/2560

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อทำกิจกรรมกับ อ.ส.ม

ร่วมประชุมกับ อ.ส.มร่วมนั่งประชุมกับ อ.ส.ม


ร่วมทำกิจกรรมกับ อ.ส.ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)