ฝึกงานครั้งที่ 7

07/08/2560

วันที่ 7 สิงหาคม ของการฝึกงาน

             ประชุมเตรียมงานสานพลังประชารัฐ เรื่อง ''การพัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคม : รวมพลคนใจดี '' ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งพวกเราเป็นนักศึกษาฝึกงาน เราต้องทำตามทำสั่งที่เราได้รับมอบหมาย ซึ่งทุกคนจะมีหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบแตกต่างกันออกไป ซึ่งดิฉันก็มีหน้าที่ ต้อนรับ และเป็นฝ่ายรับลงทะเบียนของแต่ละอำเภอ เราจะแบ่งกันทำคนละ 1 อำเภอ เพราะได้เชิญคนในจังหวัดนครปฐมมาร่วมงานรวมทั้งสิ้น 7 อำเภอด้วยกัน


ประชุมเตรียมงานสานพลังประชารัฐ

                                          ภาพถ่ายโดย นางสาวภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงษ์กวี


                                                          ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                             ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


ประชุมงานเสร็จ ก็ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันกับประทานศูนย์ฯ 

                                                     ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า


                                                        ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า


จบการบันทึกค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)