วันที่ 19 - 21 ก.ค. 2560 ฝึกประสบการณ์ก่อนออกฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและการเก็บข้อมูล

ได้เข้าอบรมก่อนฝึกประสบการณ์ก่อนออกฝึกงาน..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/user/kittipong67/journals

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)