การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานเป็นวันที่5

วันที่7สิงหาคม 2560

เตรียมเมล็ดแครอทที่แช่น้ำไว้นำไปปลูก


นำเมล็ดพันธ์ที่แช่น้ำไปหวานที่แปลงดิน


เอาหญ้าฟางไปโรยหน้าดินไว้ให้ทั่ว

และรดน้ำให้ทั่ว

เอาต้นกล้วยที่ตัดออกไปเป็นอาหารให้หมู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)